Regulamin i warunki

Regulamin serwisu


Definicje


"Pod okapnikem"
"Pod okapnikem" jest Beata Świtała.
Administrator
administratorem Bloga pod-okpanikiem.com jest "Pod okapnikiem".
Właściciel
Właścicielem Bloga jest "Pod okapnikiem".
Blog
przez Blog rozumie się cały serwis internetowy
pod-okpanikiem.com, jego podstrony, zawartości oraz komentarze.
Użytkownik
osoba korzystająca z Bloga
Komentarze
wpisy użytkowników w odpowiednich sekcjach.

Podstawowe zasady


Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.


Prawo autorskie


Zawartości publikowane na blogu są własnością autora blogu, chyba że zostało to wyraźnie oznaczone inaczej.
Zabrania się kopiowania jakichkolwiek materiałów z Bloga bez zgody Administratora.


Zasady komentowania na Blogu


 1. Komentarze mogą zamieszczać wyłącznie Użytkownicy Bloga.
 2. Komentarz powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam.
 3. Komentarz powinien być pisany poprawną polszczyzną.
 4. Komentarz powinien być związany z tematyką postu.
 5. Komentarz powinien być w miarę możliwości zwięzły, niezbyt długi.
 6. Treści komentarzy nie mogą być wulgarne, sprzeczne z prawem, uznane powszechnie za naganne moralnie, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc lub jakiejkolwiek innej formie dyskryminacji.
 7. Komentujacy publikuje na blogu komentarze oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność

Moderacja komentarzy


 1. Właściciel Bloga i Administratorze mogą usuwać lub moderować treści łamiące Regulamin bez uzasadniania swoich decyzji i informowania o nich.
 2. Od decyzji Właściciela Bloga i Administratorów nie przysługuje odwołanie.

Właściciel Bloga nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników na Blogu jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
 2. treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników
 3. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.

Odpowiedzialność Właściciela Bloga


Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Bloga, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. Właścicielem Bloga dokłada starań, by publikowane informacje były prawdziwe i użyteczne, ale nie może wykluczyć błędów i podania nieprawdziwych informacji. Prezentowane na Blogu przepisy są subiektywne i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.


Uwaga


Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji.

Najnowsze przepisy